1866

Vedlagt ligger oversikt over aktivitetene i Dalsbygda for 2017.

I tillegg er det lagt inn det som skjer innen jaktfelt og DFS i nærområdet.