1866

Vedlagt ligger foreløpig komite plan for NM Elgbane 2018. 

Det kan komme endringer på denne lista helt frem til 30. juni - følg derfor med underveis.

NM foregår fra 16. juli til 21. juli.

De fleste medlemmer er satt opp en 1/2 dag i komite.

Noen få har fått litt mere og en liten kjerne jobber hver dag 07.00 - 20.00 hele uka.

Vi håper alle medlemmer stiller på det de er oppsatt på.

Det kan byttes innbyrdes innenfor ansvaroppgaven. Frist for endringer er 30. juni.

De som ikke er satt opp på lista er back-up enn så lenge.

 

Vi gleder oss til et nasjonalt arrangement i Dalsbygda!!!

Hilsen NM-komiteen

Eventuelle endringer tas med Per Erik eller Anniken så snart som mulig.

Tlf hhv. 915 80 177 eller 950 57 705

epost: annikenmoseng.ryen@eidsiva.no