1866

Vedlagt ligger oversikt over treninger, oppskytinger, stevner og når bana er stengt i perioden 1. mai til 31. august 2018

 

Dersom dere lurer på noe - ta kontakt med Anniken på tlf. 950 57 705