1866

Minner om årsmøte i skytterlaget fredag 7. desember kl. 19.00.

Innkalling og saksliste ligger nedenfor.

Dersom noen har saker de ønsker blir tatt opp, må dette sendes Anniken på mail: annikenmoseng.ryen@eidsiva.no innen 23. november.

Frasigelse av verv meldes Annar Ryen på tlf. 482 43 881