1866

Vedlagt ligger oversikt over treninger, arrangement og ansvarlige for perioden november og desember 2018.

Kan du ikke - må du finne en erstatter sjøl.

 

Styret