1866

Vedlagt ligger oversikt over treninger og aktiviteter i perioden januar - april 2019.

De som er oppsatt i komite må sjøl finne erstatter, dersom man ikke kan stille.