1866

Vedlagt ligger invitasjon til skyteskolen for 2019.

Alle nye og ferske skyttere fom 3. klasse er velkommen til oppstart søndag den 3. februar kl. 10.00