1866

Vedlagt ligger turnuslisten for perioden mai til august 2019.

Vær oppmerksom på at trening kun er mulig uke 20, dersom vi har fått alt utstyret på plass.

Mvh Styret