1866

Vedlagt ligger innbydelse til sommerstevne på Røros.

Super trening før LS :-)