1866

Vedlagt ligger oversikt på treninger, stevner og turnus for perioden oktober til desember 2019.