1866

Vedlagt ligger retningslinjer for gjennomføring av treninger og skyting i perioden 12. mai til 15 juni.

I tillegg ligger foreløpig plan for treninger for perioden mai - aug. Vær oppmerksom på at det kan bli endringer.

Det er svært viktig at vi forholder oss til dette.

 

Ta vare på dere sjøl - dette får vi til sammen!!!!